Ord og uttrykk for markedsførere.

Digital salg og markedsføring kan noen ganger oppleves som en jungel av forkortelser og akronymer. Vi har samlet en liste med ord og uttrykk som gjør det enklere å forstå.

Når en bedrift lever av å selge varer eller tjenester til andre bedrifter sier vi at disse bedriftene driver med B2B, eller Business-to-Business. Dette kan være alt fra regnskapstjenester til råmaterialer til produksjon. Salg og markedsføring i B2B er langt mer komplisert enn B2C. Bedrifter kjøper sjeldent på impuls og det er gjerne flere personer som må involveres før man kan ta en endelig beslutning.

Motpolen til B2B er når en bedrift selger direkte til en privatpersoner og omtales som Business-to-Consumer. Dette er handelen du og jeg gjør hver dag når vi kjøper klær, matvarer eller lignende. B2C transaksjoner kjennetegnes med at antallet beslutningstakere er mindre, kjøpsprosessen er mer rett frem, og tiden mellom at behovet har oppstått til beslutningen er tatt gjerne er kortere.

PPC er et akronym for Pay-Per-Click. PPC er egentlig en betalingsmodell for digitale annonser, hvor annonsøren betaler til medie-eieren hver gang en annonse blir klikket på. PPC er den vanligste modellen for betalt annonsering i søkemotorer, og på grunn av dette kaller man ofte betalt annonsering i søkemotorene for PPC. 

CPC er en forkortelse for Cost Per Click, altså kostnad per klikk. Der hvor PPC er en betalingsmodell, så er CPC en metrikk for å måle den faktisk kostnaden du som annonsør har betalt per klikk til medie-eieren.
Kostnad / Klikk = CPC.

Noen bruker også «CPC» for beskrive betalingsmodellen PPC. 

CAC står for Customer Acquisition Cost, og er et begrep innen digital markedsføring. Dette er den samlede kostnaden for å få en ny kunde, og er dermed et viktig parameter å se på når man kjører effektive kampanjer.

CPA er et akronym for Cost Per Acquisition, og måler kostnaden per «handling». Mange forveksler CPA med CAC, men der hvor CAC måler kostnaden per (betalende) kunde, bruker man CPA for å måle kostnaden per registrering, kostnaden per nedlasting eller lignende. Man sier da gjerne at CPA brukes for handlinger som ikke direkte fører til inntekt. På grunn av dette mener også mange at «Cost per action» hadde vært en mer beskrivende navngivning. 

I annonsenettverk hvor man oppnår tusenvis av visninger for en lav penge er det lite hensiktsmessig å snakke om kostnad per visning, derfor omtaler man dette gjerne som Cost Per Mille. Mille er latin (fransk og italiensk) for tusen. (Kostnad / Visninger) * 1000 = CPM

Kort og greit er CMS et publiseringsystem for innhold til nettsiden din. CMS er et akronym for Content Management System. CMSer kommer i mange forskjellige varianter. Mange kjører i dag alt-i-ett løsninger som WordPress, Wix eller Webflow som håndterer både innhold og design. De siste årene har såkalt HeadlessCMS blitt mer populært i utviklermiljø, fordelen med disse er at innholdet lagres uten å måtte være spesifikt knyttet opp mot et spesifikt design og skal dermed gi større fleksibilitet.

SERP er et akronym for Search Engine Result Page.  Dette er siden hvor alle resultatene som søkemotoren har funnet relevant for ditt søk blir presentert og rangert. Denne siden kan inneholde både organiske og betalte resultater, i tillegg til Knowledge Graph resultater.

Organisk søk handler om å bruke et en søkemotor for å finne informasjon på nettet. En søkemotor som bruker en algoritme som er basert på en rangering av nettsteder etter hvor relevante de er for et bestemt søkeord eller frase. Google, DuckDuckGo og Bing er eksempler på søkemotorer.

SEO er et akronym for Search Engine Optimization. Dette akronymet brukes også hyppig i sammenheng med den norske oversettelsen, søkemotoroptimalisering. Mange uttaler SEO som ett ord, ‘c-o‘, noe som gjør at det i uttalen kan misforstås med CEO – som er noe helt annet. Riktig uttale er ‘ess ee oh‘.

Innen betalt og organisk søk snakker man gjerne om søkeord og om å gjøre en søkeordsanalyse for å identifisere manglende innhold på en nettside. I realiteten kan et søkeord også være en søkefrase som en bruker skriver inn i en søkemotor (les. Google) for å få svar på noe de lurer på.

CTR er en metrikk som viser til antall klikk en annonse har fått delt på antall visninger annonsen har fåttt. Klikk/visninger=CTR. CTR er en trebokstavsforkortelse for Click-through rate. 
Om du eksempelvis har 3 klikk og 100 visninger, så vil CTR være 3/100 = 3%. 

Markedsførings pixeler har vært med oss i mange år, og hadde sin start som et faktisk bilde på 1 x 1 pixel som ble lastet inn på en side for å rapportere tilbake til en server at en bruker hadde besøkt en side. Rapporterings metoden har blitt langt mer sofistikert, men betegnelsen Pixel har blitt med oss videre. Pixeler er mindre biter med kode som settes inn på en nettside for å kunne rapportere til annonsenettverk at brukere har vært på en side eller utført en spesifikk handling for at nettverket igjen kan si noe om effekten av kampanjene dine.

UTM står for Urchin Tracking Module. Noen omtaler også dette som en trackinghale, dette er tekst du kan legge på en link du deler på sosiale medier eller annonser du publiserer som gjør det enklere å spore hvor trafikken din kommer fra. Vi har skrevet en lengre artikkel om UTM-tracking og fordelene ved det.

KPI er en forkortelse for «kritiske prestasjonsindikatorer». KPIer er mål som angir hvor godt en organisasjon eller et prosjekt presterer, og er viktige for å fastsette hvorvidt målene for organisasjonen eller prosjektet er nådd. Det er viktig at KPI defineres på forhånd og er bygget på realistiske forventinger eller historiske data.

Mediespend i digital markedsføring er penger som brukes til å kjøpe annonser på internett. Dette kan inkludere bannere, videoannonser, søkeordannonser, e-postannonser, og andre typer online annonsering.

ROI står for return on investment, og er et mål for hvor mye penger du tar inn i forhold til hvor mye du investerer i markedsføringen. Hvis ROI på en kampanje er positiv betyr det at du omsetter for mer enn hva kampanjen har kostet deg. 

ROAS betyr «Return on ad spend», og er en metrikk innen markedsføring som måler effektiviteten til en annonse ved å kalkulere inntjening for hver krone brukt på annonsering.

Den skiller seg ut fra ROI ved at man kun fokuserer på annonsekostnader, og ikke inkluderer andre ressurser – som f.eks ansatte, software-kostnader, etc –  i utregningen. 


Ved hjelp av industriledende AI og mer enn 10 års erfaring fra verdens største merkevarer, har vi i Lighthouse8 utviklet den eneste teknologien du behøver for å digitalisere DIN bedrifts salg og markedsføring. Vår teknologi gir deg full oversikt over alle plattformer og kan automatisere store deler av markedsføringen. Nysgjerrig? Ta kontakt, da vel! Så får du en uforpliktende demo med en av våre flinke produktspesialister

Related posts

Markedsføringstrender for 2024 – I følge ChatGPT

Snart skal vi legge 2023 bak oss. Vi spurte derfor ChatGPT om å dele sine forutsigelser for markedsføringstrender i 2024. Dette fikk vi til svar. Personalisert markedsføring: Fortsettelsen av personaliseringstrenden, der markedsførere bruker data for å tilpasse innhold og tilbud

AI-bølgen og byråbransjens fremtid

Det er ingen hemmelighet at AI er en banebrytende teknologi som allerede har restrukturert arbeidsmetodene for markedsførere og byråer. Dette er relatert til alt fra databehandling, innholdsprodusering og SEO, og er intet annet enn revolusjonerende. Inntoget av AI vil for et byrå gjøre det enklere å ha flere baller i luften samtidig, ha god kontroll på kunder, kjapt få en «finger på pulsen», og spare vesentlig mye tid på å få oppgaver automatisert.

Share of search – få oversikt over din markedsandel

Markedsandel er en viktig måling for å forstå din bedrifts posisjon i markedet. Markedsandelsmålinger er ofte kostbare, basert på eldre data og tar vanligvis lang tid å gjennomføre. Men, det trenger ikke å være slik. Med vår funksjon : Share of search, får du et helhetlig bilde av hvordan du og dine konkurrenter ligger ann i markedet.

UA slutter å prosessere data: Dette bør du gjøre nå

Fra 1.juli 2023 vil Universal Analytics (UA) slutte å samle inn data. Fra denne datoen vil den nye versjonen av Google Analytics, GA4, være standard plattformen for Google Analytics-brukere. Endringene GA4 byr på en stor omveltning i forhold til hvordan

Screenshot of countdown to GA4

Dette må du vite om GA4

GA 4 skal erstatte Universal Analytics og tilbyr økt datasikkerhet, men også nye utfordringer. Finn ut hvordan du gjør overgangen så smidig som mulig.