Snart skal vi legge 2023 bak oss. Vi spurte derfor ChatGPT om å dele sine forutsigelser for markedsføringstrender i 2024. Dette fikk vi til svar.

  1. Personalisert markedsføring: Fortsettelsen av personaliseringstrenden, der markedsførere bruker data for å tilpasse innhold og tilbud til individuelle forbrukere.

 

  1. Økt bruk av AI og automatisering: Kunstig intelligens og automatisering vil fortsette å spille en viktig rolle i markedsføring. Dette inkluderer automatisert e-postmarkedsføring, chatbots for kundeservice og prediktiv analyse for bedre målretting.

 

  1. Videoinnhold: Video fortsetter å være en dominerende form for innholdsmarkedsføring. Korte videoer, live streaming og interaktive videoer blir stadig mer populære.

 

  1. Influencer-markedsføring: Samarbeid med influencere vil trolig fortsette å være en effektiv måte å nå målgrupper på, spesielt på sosiale medier.

 

  1. Økt vekt på bærekraft og sosialt ansvar: Forbrukere blir stadig mer bevisste på miljøspørsmål og sosialt ansvar, og markedsførere som inkorporerer bærekraftige prinsipper i sin markedsføring kan oppnå konkurransefordeler.

 

  1. Voice Search-optimalisering: Med veksten av stemmestyrte enheter som smarte høyttalere og assistenter som Siri og Google Assistant, blir optimalisering for stemmesøk viktigere.

 

  1. Interaktivt innhold: Innhold som quizzes, spørrekonkurranser og interaktive opplevelser vil engasjere målgruppen og skape mer deltakelse.

 

  1. Ephemeral Content: Innhold som forsvinner etter en viss tid, som Instagram Stories og Snapchat, vil fortsette å være populært for å skape en følelse av hastverk og autentisitet.

 

  1. Kundesentrisk tilnærming: Mer vekt vil bli lagt på å forstå og imøtekomme kundenes behov og preferanser gjennom hele kjøpsreisen.

 

  1. Datavern og sikkerhet: Med økende bekymring for personvern, vil markedsførere måtte være forsiktige med hvordan de samler inn, lagrer og bruker forbrukerdata.
Comments are closed.