Sånn formulerer du dine egne mål for digital markedsføring

I dagens digitale verden er det avgjørende å ha klare mål og strategier for digital markedsføring. Dette gjør at du kan rette fokuset mot de riktige tingene og oppnå resultater. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan du kan definere mål for digital markedsføring og hvordan du kan måle suksess.

Hvorfor er det viktig å sette mål for digital markedsføring?

Digital markedsføring har kanskje blitt den viktigste delen av enhver markedsføringsstrategi. Ved å sette klare mål for digital markedsføring, kan du fokusere på de riktige tingene og oppnå de resultatene du ønsker. Hvis du ikke har et fastsatt mål blir det vanskelig å definere om markedsføringen din har fungert eller ikke. Du kan gjerne bruke SMART-rammeverket for definering av mål. SMART-mål er definert som mål som er spesifikke, målbare, attraktive, realistiske og tidsbestemte. For å sikre at målene er effektive, bør de være tydelige og definere hva som skal oppnås. De må også være målbare, slik at du kan se fremgangen din. Videre bør målene være attraktive, slik at du har motivasjon til å nå dem. De må også være realistiske, slik at du ikke setter deg opp for fiasko. Til slutt bør målene være tidsbestemte, slik at du har et frist for å fullføre dem.

Hva er de vanligste målene for digital markedsføring?

Målene for digital markedsføring kan variere fra bedrift til bedrift, men de vanligste målene er å øke bevisstheten om merkevaren, øke trafikk til nettstedet, øke salget og generere leads.

Ideelt sett burde du fastsette overordnede mål for en periode, for så å bryte målene ned i mindre delmål som kan oppnås underveis. Eksempelvis, hvis målet ditt er 200 leads i løpet av et år kan du bryte dette tallet ned på leads per måned. Hvis salget varierer fra måned til måned kan man gjerne justere målet for spesifikke måneder opp eller ned.

Som markedsfører burde man også være klar over om hvordan målet påvirker den finansielle situasjonen til selskapet. Å øke antallet følgere på sosiale medier, trafikk inn til nettsiden eller nyhetsbrevmottakere vil ikke i seg selv skape mer omsetning for bedriften. Slike handlinger kan omtales som «myke konverteringer». Mål som i større grad er knyttet opp mot salg, som for eksempel leads til salgsavdelingen, salg i nettbutikk eller timebookinger havner i større grad i kategorien «harde konverteringer».

Opprette et mål

Når du har tallfestet målet ditt må du bestemme hvordan det skal måles, og kommuniserer det tydelig internt i markedsorganisasjonen slik at det ikke kan misforståes. Man kan i stor grad benytte seg av digitale verktøy for å spore antallet konverteringer. Eksempelvis kan man benytte seg av sporingsverktøy fra annonseplatformen man benytter for å måle effekten av markedsføringen sin. Her kan det dog bli krøll med at annonseplatformene kan dobbelt rapportere konverteringer, det er derfor mer hensiktsmessig å benytte en «uavhengig» tredje part til å telle konverteringer. De fleste bedrifter vil nok benytte en løsning som Google Analytics for dette formålet.

Ulempen med å bare benytte Google Analytics er at man bare får antallet konverteringshandlinger i perioden man ser på, og hvis man ønsker å sammenligne dette med målet man har satt seg for perioden må man hente ut dataen fra Analytics og legge det inn i Excel eller et annet system for å holde oversikt. Denne svakheten har vi adressert i Pharos, med å inkludere en KPI funksjon, hvor du kan spesifisere hvor mange konverteringer av en hvis type du ønsker å oppnå og hvilken periode man ser på.

Pharos fremvising av målbare resultater

Tips for å oppnå målene

Utvikle en strategi

Først og fremst må du utvikle en strategi for å oppnå målene dine. Dette innebærer å identifisere hvilke kanaler som er mest effektive for å nå kundene dine, og hvilke typer innhold som fungerer best. For å samle datagrunnlaget for dette kan du se på hva organisasjonen din har gjort tidligere, og hva konkurrenter eller andre bransjeaktører har gjort i ulike kanaler.

Bruk data til å støtte beslutninger

Det er viktig å bruke data til å støtte dine beslutninger. Dette innebærer å samle inn og analysere data om kundeadferd og deres respons på innholdet ditt. Dette vil hjelpe deg med å finne ut hva som fungerer og hva som ikke fungerer, og justere markedsføringsstrategien deretter.

Lag kontinuerlige justeringer

Endelig må du lage kontinuerlige justeringer i markedsføringsstrategien din. Dette innebærer å teste nye ideer og justere markedsføringsstrategien basert på dataene du samler inn. Dette vil hjelpe deg med å holde deg oppdatert med trender og teknologi, og oppnå de resultatene du ønsker.

Konklusjon

Digital markedsføring er en av de viktigste delene av enhver markedsføringsstrategi. Ved å sette klare mål for digital markedsføring, kan du fokusere på de riktige tingene og oppnå de resultatene du ønsker. For å oppnå målene dine, må du identifisere dine kundemålgrupper, velge de rette kanalene, definere konkrete mål og bruke data til å støtte dine beslutninger. Ved å følge disse tipsene, kan du formulere dine egne mål for digital markedsføring og oppnå suksess.

Related posts

Markedsføringstrender for 2024 – I følge ChatGPT

Snart skal vi legge 2023 bak oss. Vi spurte derfor ChatGPT om å dele sine forutsigelser for markedsføringstrender i 2024. Dette fikk vi til svar. Personalisert markedsføring: Fortsettelsen av personaliseringstrenden, der markedsførere bruker data for å tilpasse innhold og tilbud

AI-bølgen og byråbransjens fremtid

Det er ingen hemmelighet at AI er en banebrytende teknologi som allerede har restrukturert arbeidsmetodene for markedsførere og byråer. Dette er relatert til alt fra databehandling, innholdsprodusering og SEO, og er intet annet enn revolusjonerende. Inntoget av AI vil for et byrå gjøre det enklere å ha flere baller i luften samtidig, ha god kontroll på kunder, kjapt få en «finger på pulsen», og spare vesentlig mye tid på å få oppgaver automatisert.

Share of search – få oversikt over din markedsandel

Markedsandel er en viktig måling for å forstå din bedrifts posisjon i markedet. Markedsandelsmålinger er ofte kostbare, basert på eldre data og tar vanligvis lang tid å gjennomføre. Men, det trenger ikke å være slik. Med vår funksjon : Share of search, får du et helhetlig bilde av hvordan du og dine konkurrenter ligger ann i markedet.

UA slutter å prosessere data: Dette bør du gjøre nå

Fra 1.juli 2023 vil Universal Analytics (UA) slutte å samle inn data. Fra denne datoen vil den nye versjonen av Google Analytics, GA4, være standard plattformen for Google Analytics-brukere. Endringene GA4 byr på en stor omveltning i forhold til hvordan

Screenshot of countdown to GA4

Dette må du vite om GA4

GA 4 skal erstatte Universal Analytics og tilbyr økt datasikkerhet, men også nye utfordringer. Finn ut hvordan du gjør overgangen så smidig som mulig.