5 SEO tips for organisk søk i 2022

5 SEO tips for organisk søk i 2022

Trafikk fra organisk søk har vært, og kommer til å forbli, en av de viktigste kildene til trafikk for de aller fleste nettsider. Som vi nevner i artikkelen om hvordan du kan utnytte Google Search Console for å få bedre innsikt i organiske søkeord, står organisk søk i gjennomsnitt for 53% av all sporbar trafikk til hjemmesider. Når vi nå befinner oss et godt stykke ut i 2022 tenker du kanskje at det er på tide med en litt mer målrettet fremgangsmetode for organisk søk enn hva du har hatt tidligere? I denne artikkelen får du hvertfall 5 tips vi mener det er lurt å fokusere på når du optimaliserer sidene dine for organisk søk i 2022.

1. Fokuser mer på brukeropplevelse og Core Web Vitals

«Desktop page experience» er en setning som er på alle SEO-lepper for tiden, og det med god grunn. Google sin «page experience» for mobil var en av de største algoritmeoppdateringene i 2021 når denne ble rullet ut i juni/august i fjor, og denne oppdateringen skaper store og vedvarende endringer også inn i 2022. Samtidig starter utrullingen av «page experience» for desktop nå i februar – en prosess som vil være fullført i slutten av mars 2022. Det er flere faktorer ved brukeropplevelsen Google vil ta høyde for i denne oppdateringen, men spesielt viktig er følgende tre faktorer, som har fått samlebetegnelsen Core Web Vitals; «Largest Contentful Paint», «First Input Delay» og «Cumulative Layout Shift». Vi har ingen «oh shit, it’s på norsk»-oversettelse for disse enda, men om vi skulle omgjort de til en setning ville det kanskje vært som følger:
  • Largest Contentful Paint – hvor lang tid bruker siden på å vise elementene som er viktige for brukeren.
  • First Input Delay – hvor lang tid tar det fra brukeren foretar seg en handling til nettsiden responderer.
  • Cumulative Layout Shift – hvor mye flytter elementer på nettsiden seg rundt omkring mens siden laster.
Google har lenge vært opptatt av å sende brukere til sider med god brukervennlighet, og du bør uavhengig av rangeringsalgoritme eller ikke, jobbe mot å få en så brukervennlig nettside som mulig, men med utrulling av «page experience» blir dette nå enda viktigere. Mange vil nok ha en liten fornemmelse om man har en god nettside eller ikke, men for å få en objektiv vurdering kan man benytte PageSpeed Insight fra Google. Vi i Lighthouse8 så at flere av våre kunder hadde utfordringer rundt å måle og følge opp resultater av tester slik som PageSpeed, derfor bestemte vi oss for å bygge denne typen funksjonalitet, som bl.a. kan måle om nettsiden din er rask nok, inn i Pharos. Den underliggende teknologien i PageSpeed-verktøyet driver også vårt eget nettside testingsverktøy. I motsetning til PageSpeed kjører Pharos testen på dine ti mest besøkte sider hver dag, som gjør at du kan identifisere om endringene som er gjort på siden din har hatt ønsket effekt eller ikke. Som en del av denne funksjonaliteten i Pharos får du også innsikt i hvordan din side gjør det med tanke på de tre faktorene nevnt over.
Screenshot of the sitescore feature in Pharos

2. Oppdatering og omskriving av titler

At Google har gjort små justeringer på nettsidetitler før de presenterer de i søkemotorresultatet (SERP) har vært kjent lenge, men i juli/august 2021 ble det kjent at Google skriver om titler i en mye større skala enn hva de har gjort tidligere. Dette gjør de for å tilpasse resultatet bedre til søkintensjonen til personen som gjennomfører et søk. Dette har lenge vært tilfellet for meta beskrivelsen, hvor Google like gjerne kan ta et tekstutdrag fra siden å bruke det som beskrivelse, så lenge de mener dette passer bedre med søkintensjonen. Nå er altså situasjonen også slik for titler. Dette kan selvfølgelig være frustrerende, fordi man ikke selv lenger «bestemmer» hva man skal være synlig med i søkemotorresultatet, og man kan ikke stole på at man da er synlig med den tittelen som gir best klikkrate inn til siden. I 2022 blir det derfor ekstra viktig å analysere de titlene man blir synlig med i SERP. Velger Google å skrive om tittelen din? Hvorfor gjør de det? Er den for lang? Er den for kort? Mangler den viktige søkeord? Inneholder den informasjon, eller søkeord, som Google finner irrelevant for søkintensjonen? Er tittelen Google velger potensielt for dårlig, slik at du bør gå tilbake å forsøke å endre din faktiske tittel? En studie fra Zyppy – som ble oppdatert i Februar 2022 – viser at så mange som 61% av sidetitler ble skrevet om av Google før de ble vist i SERP. Undersøkelsen viste også at titler som enten er for korte, for lange, inneholder paranteser eller klammetegn, eller titler som inneholder såkalte «title separators» (spesifikt pipe-tegnet) har en mye større sannsynlighet for å bli skrevet om. Søkeord er med andre ord fremdeles viktig, og man bør inkludere det/de viktigste søkeordene fra søkeordsanalysen i tittelen, men man bør være mer påpasselig med lengden og bruk av tegn. Vi i Lighthouse8 bryr oss – kanskje i overkant mye – om titler. På grunn av dette har vi bygd inn anbefalinger i Pharos spesifikt knyttet til titler. Roboten vår, Kate, vil saumfarte alle viktige sider, analysere titlene på disse sidene og komme med anbefalinger til deg om hvilke optimaliseringstiltak du bør gjennomføre for å få så gode titler som mulig, både for rangering sin del, men også for klikkraten sin del.

3. FAQ Schema

Utrolig nok er bruk av Schema Markup fremdeles veldig undervurdert hos mange aktører. Det finnes mange forskjellige typer Schema Markup, hvor flere av de kan føre til større synlighet i SERP, og påfølgende økt klikkrate. Man kan bl.a. markere opp organisasjonsinfo, personinfo, «Local Business»-informasjon, produkter, artikler, brødsmulestier og så videre, men om det var èn som utmerket seg i 2021, så var det FAQ markup. Grunnen til at FAQ markup utmerket seg er hovedsaklig fordi dette er en type markup veldig mange sider har mulighet å få, det er relativt enkelt å implementere og dersom du blir synlig med FAQ schema i SERP, vil du ta opp relativt mye plass sammenlignet med et «vanlig» resultat.

Eksempel på en FAQ snippet i SERP

Dersom du har artikler eller sider hvor det ville vært naturlig å inkludere en FAQ-seksjon, så gjør gjerne det og vi anbefaler da at du bruker Schema Markup, slik at du også får muligheten til å være synlig i SERP med FAQ schema. Men husk; det kan være greit å sjekke hvilke sider du har gode rangeringer på først, så slipper du å bruke ressurser unødvendig.

4. Optimalisering av interne lenker

Det er ingen hemmelighet at man gjerne trenger lenker fra eksterne «kilder» for å kunne rangere godt for søkeord med høy konkurranse. Men for veldig mange aktører, kanskje spesielt mindre aktører med et B2B-fokus, er det ofte et faktum at man ikke har spesielt mange lenker inn til siden sin. Den gledelig nyheten er derfor at man ofte ikke trenger så mange innkommende lenker som man tror. Om du kun har noen få gode innkommende lenker fra eksterne sider, bør du optimalisere dine interne lenker. Dette kan være snakk om alt fra sider med for få lenker, sider med for mange lenker, lenker som ikke fungerer, lenker med unødvendig intern videresending, internelenker med «nofollow», lenker med lite optimalisert eller «ingen» ankertekst, og så videre. Hvilke sider man linker fra og til spiller selvfølgelig også en rolle. Ved å optimalisere dine interne lenker får du utnyttet verdien fra dine innkommende eksterne lenker.

Dersom du allerede benytter deg av Pharos, får du anbefalinger direkte fra Kate som har analysert interne lenker på dine viktigste sider, slik at du enklere kan optimalisere alle dine interne lenker. Om du ikke gjør det, kan du ta kontakt via skjema under for å få en uforpliktende demo av hvordan Pharos kan hjelpe deg.

5. SEO; en kontinuerlig prosess

Mange tror at SEO er en engangsprosess hvor man først bestemmer seg for hva man skal skrive om, deretter gjennomfører en søkeordsanalyse for å kartlegge hvilke søkeord man bør fokusere på, så skriver man innholdet og publiserer det, og til slutt deler innholdet i sine egne kanaler – enten via nyhetsbrev, sosiale medier eller lignende. Om man er heldig vil denne fremgangsmetoden kunne skaffe deg gode organiske rangeringer og trafikk – på kort sikt, men SEO er (heldigvis) ikke en engangsprosess. SEO er en pågående prosess, som selvfølgelig starter med punktene nevnt over, men som deretter går over i en evalueringsfase – basert på hva man finner i denne fasen vil man ofte måtte gjøre korrigeringer til det man har implementert, og noen ganger til og med fjerne det man har implementert helt fordi det ikke fungerte som man først trodde. Markedet endrer seg, konkurransen endrer seg, søkemotorene endrer seg og målgruppen endrer seg – «reglene» for hvordan man optimaliserer med tanke på organisk søk er med andre ord i konstant endring, og man må derfor jobbe med SEO kontinuerlig.

Heldigvis finnes det mange hjelpemidler der ute, og om du allerede har testet ut Pharos har du opplevd mulighetene for å jobbe kontinuerlig med SEO på en effektiv måte, ved å få anbefalinger knyttet til dine sider rett fra roboten vår Kate.

Related posts

Markedsføringstrender for 2024 – I følge ChatGPT

Snart skal vi legge 2023 bak oss. Vi spurte derfor ChatGPT om å dele sine forutsigelser for markedsføringstrender i 2024. Dette fikk vi til svar. Personalisert markedsføring: Fortsettelsen av personaliseringstrenden, der markedsførere bruker data for å tilpasse innhold og tilbud

AI-bølgen og byråbransjens fremtid

Det er ingen hemmelighet at AI er en banebrytende teknologi som allerede har restrukturert arbeidsmetodene for markedsførere og byråer. Dette er relatert til alt fra databehandling, innholdsprodusering og SEO, og er intet annet enn revolusjonerende. Inntoget av AI vil for et byrå gjøre det enklere å ha flere baller i luften samtidig, ha god kontroll på kunder, kjapt få en «finger på pulsen», og spare vesentlig mye tid på å få oppgaver automatisert.

Share of search – få oversikt over din markedsandel

Markedsandel er en viktig måling for å forstå din bedrifts posisjon i markedet. Markedsandelsmålinger er ofte kostbare, basert på eldre data og tar vanligvis lang tid å gjennomføre. Men, det trenger ikke å være slik. Med vår funksjon : Share of search, får du et helhetlig bilde av hvordan du og dine konkurrenter ligger ann i markedet.

UA slutter å prosessere data: Dette bør du gjøre nå

Fra 1.juli 2023 vil Universal Analytics (UA) slutte å samle inn data. Fra denne datoen vil den nye versjonen av Google Analytics, GA4, være standard plattformen for Google Analytics-brukere. Endringene GA4 byr på en stor omveltning i forhold til hvordan

Screenshot of countdown to GA4

Dette må du vite om GA4

GA 4 skal erstatte Universal Analytics og tilbyr økt datasikkerhet, men også nye utfordringer. Finn ut hvordan du gjør overgangen så smidig som mulig.