Two women discussing in front of a computer

35% av norske markedsførere er usikker på veien videre for webanalyse

I starten av 2022 ble en bombe sluppet i markedsføringsbransjen. Det østeriske og franske datatilsynene konkluderte med at måten Googles analyseplatform for webanalyse, Google Analytics, bryter med GDPR og er derfor ikke lengre lov til å benytte. Danmark fulgte opp i september med den samme konklusjonen.

Google selv har siden sommeren 2021 begynt å oppfordre kundene sine å oppgradere til deres nye løsning, Google Analytics 4 (GA4). Den gamle løsningen Universal Analytics slutter å prosessere data etter 1. juli 2023. Med GA4 har Google bygget inn mekanismer som gjør at systemet skal være i tråd med gjeldende lovgivning.

Med disse endringene er bedrifter nødt til å ta stilling til hvordan de skal jobbe med analyse av trafikken inn til nettsiden sin. Skal man gå for Google Analytics 4, som er bygget opp på nytt fra grunnen, eller skal man gå for en ny aktør. I Lighthouse8s markedsundersøkelse, Markedsføreren 2022, svarte 55% av respondentene at Google Analytics 4 vil være deres fortrukne verktøy for analyse av besøk til nettsiden om et år. Hele 35% svarte at de ikke viste hva de ville benytte som verktøy om et år.

I undersøkelsen har ble det ikke spesifisert hvorfor man ikke vet, men det er naturlig å tenke at usikkerheten rundt Google Analytics og GDPR spiller inn, da kjennelsen fra Danmark ble publisert i tidsrommet da undersøkelsen ble gjennomført. En annen faktor som spiller inn er at Google Analytics 4 er bygget opp fra grunnen av med et nytt brukergrensesnitt. Produktet Google Analytics 4 er mer kapabelt og kan tilpasses i større grad ut i fra hva man er ute etter, men for den gjennomsnittlige brukeren vil det vær mer komplisert å få oversikt. I Pharos har vi prøvd å adressere problemet med brukergrensesnittet med å lage en forhåndsdefinert rapport som tar deg til svarene raskere.

Hvorfor er webanalyse viktig?

Mye av jobben til en digital markedsfører er å drive trafikk inn til nettsiden, enten det er en nettbutikk eller en side for å generere leads.

Webanalyse hjelper deg å forstå hvordan brukerne oppfører seg på nettsiden din, slik at du kan gjøre endringer for å øke trafikken og konverteringene. Disse verktøyene samler inn data om brukerne på nettsiden din, og gir deg muligheten til å se hvordan de navigerer, hvor de kommer fra og mye annet.

Related posts
Screenshot of countdown to GA4

Dette må du vite om GA4

GA 4 skal erstatte Universal Analytics og tilbyr økt datasikkerhet, men også nye utfordringer. Finn ut hvordan du gjør overgangen så smidig som mulig.

Få flere leads i TikTok – med Lead Generation

TikTok er et populært sosialt medium med flere millioner brukere over hele verden. Appen kan minne om en miks av YouTube, Snapchat og Instagram, der brukerne kan dele korte videoer de har laget selv.  Basert på tall fra Ipsos har TikTok