To personer diskuterer i et rom

Rapportering av digital markedsføring er viktig for å kunne måle og forbedre kampanjer. En godt skrevet kampanjerapport skal informere mottakeren om resultater og underbygge anbefalinger som blir presentert.

Dessverre skrives det rapporter om markedsføringskampanjer som har mangler eller skrives på en måte for å få resultatet til å se best mulig ut. 

Starter ikke med oppsummeringen

Det kan godt hende at oppsummeringen er det siste du faktisk skriver, men rapporten din burde begynne med en oppsummering eller Executive Summary hvis du vil. Denne delen skal være en brøkdel av lengden av rapporten, presentere resultatene på med korte og konsise poeng uten at det blir stikkord.
 
En god sjekk om du har skrevet en god oppsummering er om du kan få med deg de viktigste aspektene i rapporten, uten å måtte faktisk lese den. 

Selektive resultater og flytende mål

Som markedsfører er du under konstant press til å rettferdiggjøre hvor du plasserer mediebudsjettet til bedriften din, derfor kan det være fristende å bare fremheve de tallene som får deg og beslutningene dine til å se best ut. Hvis målet med kampanjen din er å generere leads til salgsteamet ditt gir det lite mening å snakke om CPM (kostnad per tusenvisning) eller hvor mange som har trykket «liker» på annonsen din.

Det samme gjelder å ikke ha fastsatt et tilstrekkelig mål før du begynner. Målet burde være det første som går ned på papiret, og må veilede alle valgene du tar før kampanjen starter.

For å unngå dette, burde målene til kampanjen være etablert på forhånd og gjentas hver gang det er snakk om hvordan kampanjen utvikler seg. Bruk SMART metoden for å sette mål.

Spesifikk – For å sjekke om målet ditt er spesifikk kan du stille deg spørsmål som «Hva skal oppnås?», «Hvem er ansvarlig?» og «Hva må legges til rette for at vi skal oppnå målet?»

Målbar – Legg opp til mål som kan kvantifiseres. Antall leads er lett å telle, mens effekten av en merkevarebyggende kampanje er vanskelig å kvantifisere.

Oppnårbar (Achivable) – Vær realistisk når du setter mål, og vær tydelig med interessenter når de forventer for mye. Om bedriften din har omsatt for 100 000 i løpet av en måned vil ikke resultatet være 10 000 000 bare fordi man setter i gang en markedsføringskampanje.

Relevante – Målene dine burde være relevant for bedriften din. Du tjener forsvinnende lite penger på at du får 20% flere brukere til nettsiden din. Ha perspektiv på det du gjør, og at aktivitetene du gjør bygger opp under de større målene for bedriften din.

Tidsbestemt – Det er utrolig hvor mye mer effektiv man kan være med å ha en deadline. Hvis man ikke spesifiserer når målet skal være oppnådd innen kan det ende opp med å renne ut i sanden, og ikke bli ansett som så viktig. Hvis målet ditt er å øke publikumet for nyhetsbrevet til bedriften med 500, men det er ikke spesifisert når det skal være gjort er det lett å ikke dedikere tid til å gjøre det, eller si hvor langt unna vi er å oppnå målet. 

Manglende visuelt innhold

Det er en grunn til at man sier «Show, don’t tell». Hjernen vår prosesserer visuell informasjon 60 000 ganger raskere enn tekst, så skal du presentere den store økningen i salg hjelper det å presentere det visuelt i en graf. Å presentere tallgrunnlaget vil også virke mer tillitsvekkende enn å bare si resultatet. Dette gjelder for materiell som er brukt i markedsføringen. Du kjenner kampanjene dine inn og ut, og tenker det er naturlig å snakke om annonsen cl-launch-v3-orange i kampanjen Launch Summer Sale [Remarketing], men målgruppen din vil sitte igjen som et spørsmålstegn hvis du ikke tar deg tid til å introdusere materialet tilstrekkelig.

Lange rapporter uten å ta hensyn til målguppen

Før du begynner å skrive rapporten din må du tenke deg om hvem som er mottakeren. Det hjelper lite å snakke om CPC, CPM, CTR, ARR, CPA, LTV og CAC om mottakeren ikke har noe forhold til forkortelsene.

Bruk norsk der du kan og forklar forkortelsene hvis du absolutt må bruke de. Glem heller ikke å forklare hvordan tallene du presenterer vil påvirke bedriften og hvordan de bytter opp under målene.

Spør deg selv om alle i ledergruppen din skjønner hva «15% nedgang i CPC på non-branded søkeord» egentlig betyr.

Manglende sporing

Før du setter i gang med å betale for å sende trafikk inn til nettsiden din bør du sørge for at du fanger opp så mye som mulig om hvordan brukere kommer inn på siden, hva de gjør og eventuelt ikke gjør. Du trenger ikke nødvendigvis et komplisert oppsett, men å fange opp når brukerne fyller ut det skjemaet eller kjøper det produktet må være på plass.

Ha også et bevist forhold til attribusjonsmodellen du benytter og sammenlign tall fra ulike kilder.

Manglende læring

En rapport som bare lister opp hvilken retning tallene har gått har begrenset med verdi, og vil ikke gjøre at du som forfatter eller de som leser nødvendigvis tar inn resultatene. Prøv å identifiser hvorfor ting ble som det ble, er det noen målgrupper som har fungert svært godt eller har du funnet ut noe underveis i kampanjeperioden som har vært korrigert.

Ingen kontekst

De digital markedsføringskampanjene du kjører lever ikke i et vakuum i tid og rom, og mange rapporter evner ikke å sette kampanjen i konteksten. Hvis bedriften din har fått hederlig omtale i riksdekkende media kan det være en faktor til at du har gått en økning i den betalte markedsføringen din som må inn i forklaringen om hvorfor det har gått som det har gått. Om produktet og/eller tjenesten du selger har en naturlig nedgang i etterspørsel i perioden du rapporterer på må det selvfølgelig dokumenteres og inn i rapporten. Spesielt om resultatene går i en positiv retning!
Ved hjelp av industriledende AI og mer enn 10 års erfaring fra verdens største merkevarer, har vi i Lighthouse8 utviklet den eneste teknologien du behøver for å digitalisere DIN bedrifts salg og markedsføring. Vår teknologi gir deg full oversikt over alle plattformer og kan automatisere store deler av markedsføringen. 

Trenger du hjelp med din digital rapportering?

Få en uforpliktende demo av Pharos
Comments are closed.