En nettside kan ofte sammenlignes med en digital butikk hvor kunder kan ta en tur innom, kikke litt og kanskje plukke med seg en vare eller to. På samme måte som en fysisk butikk vil kunder fort snu og gå til en konkurrent hvis det tar for lang tid å komme inn i butikken. Faktisk vil 53% av brukere forlate en side hvis den tar lengre enn tre sekunder å åpne i følge Google. For bedrifter er det derfor viktig å ha en så rask og enkel nettside som overhode mulig.

Mange vil nok ha en liten fornemmelse om man har en god nettside eller ikke, men for å få en objektiv vurdering kan man benytte PageSpeed Insight fra Google. Denne testen vil gi en score på en skala fra 1-100 både for mobiltelefoner og datamaskiner. Dette verktøyet vil gi et «laboratorium»-svar på hvor rask nettsiden din egentlig er, det vil si at hvis du kjører testen på nytt om en uke så er forutsetningene de samme. Hvis du bruker stoppeklokke og din egen datamaskin vil du potensielt få et annet svar, men da er faktorer som hvor kraftig datamaskinen din er, hvor rask internettlinje du har og hvor mye belastning det er på nettet ditt, faktorer som kan påvirke resultatet.

Hvis du får et svar som er under 80 på en slik test er det absolutt rom for forbedring. Da kommer et annet problem snikende. Mange små og mellomstore bedrifter har ikke kompetanse til å bygge nettsider selv, og dermed er de avhengig av en partner som kan hjelpe å navigere seg gjennom jungelen av HTML, CSS, CMSer og andre forkortelser. Her kan også PageSpeed-verktøyet være en hjelpende hånd med å måle forbedring over tid, spesielt om man får spesifikk hjelp til å forbedre eksisterende nettside. Denne scoren blir da en nøytral part inn i samarbeidet og vil sørge for at man jobber datadrevet rundt de områdene som må forbedres.

Pharos fyller tomrommet.

PageSpeed er et hendig lite verktøy som gir mye innsikt, men det er ikke uten sine begrensinger. Du kan for eksempel ikke teste den samme siden flere ganger over en tidsperiode automatisk, som for eksempel kan være med å avdekke problemer før de potensielt har kostet deg mye tapt trafikk. For å få et godt bilde på hele nettsiden din nytter det heller ikke å bare teste en side. Hvis du ønsker å ha kontroll over hvor rask flere av sidene dine er så må du fylle de inn i verktøyet, kjøre testen og kopiere resultatet i for eksempel et regneark.

Vi i Lighthouse8 så at flere av våre kunder hadde utfordringer rundt å måle og følge opp resultater av tester slik som PageSpeed, derfor bestemte vi oss for å bygge denne typen funksjonalitet inn i Pharos. Den underliggende teknologien i PageSpeed-verktøyet driver også vårt eget nettside testingsverktøy. I motsetning til PageSpeed kjører Pharos testen på dine ti mest besøkte sider hver dag, som gjør at du kan identifisere om endringene som er gjort på siden din har hatt ønsket effekt eller ikke.